Banner tren
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẼ TRANH, VIẾT CHỮ ĐẸP”

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẼ TRANH, VIẾT CHỮ ĐẸP”

Nhân 25 năm thành lập Hội CTTETTVN, nhằm giúp người khuyết tật tự tin vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, hướng tới mục tiêu giáo dục Chân - Thiện - Mỹ trong xã hội;, khuyến khích, vận động xã hội có cái nhìn quan tâm hơn đến người khuyết tật, Hội CTTETTVN tổ chức cuộc thi “Người khuyết tật vẽ tranh, viết chữ đẹp”

Google+