Banner tren
LỜI TRI ÂN

LỜI TRI ÂN

Hội đã được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba năm 2003, hạng Nhì năm 2010, hạng Nhất năm 2015. Trong quá trình hoạt động, Hội ghi nhớ công ơn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã là Chủ tịch danh dự Hội khóa I (1994 -1999); Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch danh dự Hội khóa II (2000 - 2005). Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch danh dự Hội khóa III (2005 - 2010); Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư Đỗ Mười đã gửi thư thăm ...

Google+