Hội CTTETT Việt Nam: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội, Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ của Hội và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Hội CTTETT Việt Nam: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội, Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ của Hội và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Ngày 16-03-2023, tại Khách sạn Hacinco, số 110, Thái Thịnh, Đống Đa, TP Hà Nội. Hội CTTETT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội, Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ của Hội và triển khai chương trình công tác Hội năm 2023

Google+