Banner tren
HỘI CỨU CTTETTVN NHIỆM KỲ IV (2010 – 2015): ĐỒNG TÂM, NỖ LỰC CỨU TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT

HỘI CỨU CTTETTVN NHIỆM KỲ IV (2010 – 2015): ĐỒNG TÂM, NỖ LỰC CỨU TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT

Bước vào nhiệm kỳ IV, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, nhờ nắm bắt được tình hình, cùng sự hỗ trợ ủng hộ của toàn xã hội, cán bộ hội viên của Hội đã phát huy ý thức trách nhiệm cao, tinh thần tự chủ sáng tạo, đồng tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn và đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch công tác do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (tháng 10 năm 2010) đề ...

Google+