Hội nghị “Tuyên dương người tốt, việc tốt vì sự nghiệp trợ giúp trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018 – 2022”

Hội nghị “Tuyên dương người tốt, việc tốt vì sự nghiệp trợ giúp trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018 – 2022”

Để tri ân và ghi nhận tấm lòng của những tấm gương sáng trong công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật, ngày 07/09/2022 tại Khách sạn Hacinco số 110 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tuyên dương người tốt, việc tốt vì sự nghiệp trợ giúp trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018 – 2022”

Google+