Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, công nhân viên để nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Đất đai.

Lượt truy cập: 83 - Cập nhật lần cuối: 13/01/2023 11:19:31 AM

Đọc nhiều nhất
Google+