Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, công nhân viên để nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Đất đai.

Lượt truy cập: 249 - Cập nhật lần cuối: 20/04/2023 09:20:29 AM

Tin mới hơn:
Đọc nhiều nhất
Google+