Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 25 tháng 01 năm 2022 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 25 tháng 01 năm 2022 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022; Căn cứ Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 trong hệ thống Mặt trận như sau:

Hướng dẫn số 77/HD-MTTW-BTT ngày 25/01/2022 về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền  Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022

Hướng dẫn số 77/HD-MTTW-BTT ngày 25/01/2022 về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022; Căn cứ Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW, ngày 31/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận như sau:

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid – 19

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid – 19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ( tại công văn số 2276 – CV/VPTW ngày 08/11/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid – 19.

NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ – CP NGÀY 9/4/2020 VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID – 19

NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ – CP NGÀY 9/4/2020 VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID – 19

Đại dịch Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các nước, đối tác lớn của nước ta. Ở trong nước, dịch Covid -19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngắn hạn và tình hình có thể phức tạp hơn nếu dịch bệnh kéo dài.
Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết định thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 như sau: