Lời cảm ơn của Ban tổ chức Chương trình "Thắp sáng niềm tin cho em lần 7 – năm 2021

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Chương trình "Thắp sáng niềm tin cho em lần 7 – năm 2021

Nhân dịp Chào mừng Tết thiếu nhi 1- 6 và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Vừa qua, Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” lần 7-2021, nhằm kêu gọi vận động sự ủng hộ, tài trợ của các doanh nghiệp cùng Ban tổ chức trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu trên toàn quốc, nhằm động viên các em vượt ...

Google+