Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid - 19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ( tại công văn số 2276 - CV/VPTW ngày 08/11/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid - 19.

Lượt truy cập: 318 - Cập nhật lần cuối: 16/11/2021 11:15:10 AM

Đọc nhiều nhất
Google+