Hội CTTETT Việt Nam: Hội nghị Ban chấp hành – Ban kiểm tra Trung ương Hội, Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ, triển khai chương trình công tác của Hội.

Ngày 11-5-2022, tại Khách sạn Hacinco, số 110, Thái Thịnh, Đống Đa, TP Hà Nội. Hội CTTETT Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành – Ban kiểm tra Trung ương Hội. Thành phần Hội nghị mở rộng gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra TƯ Hội khóa VI, còn mời các Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ, triển khai chương trình công tác của Hội.

      Ngày 11-5-2022, tại Khách sạn Hacinco, số 110, Thái Thịnh, Đống Đa, TP Hà Nội. Hội CTTETT Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành – Ban kiểm tra Trung ương Hội. Thành phần Hội nghị mở rộng gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra TƯ Hội khóa VI, còn mời các Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ, triển khai chương trình công tác của Hội. Các ủy viên Ban Thường vụ – Thường trực Trung ương Hội: Ông Nguyễn Bá Duyệt, Bà Phùng Tuyết Nhung, Ông Nguyễn Văn Chí, Ông Đào Vũ Thiết, Ông Nguyễn Đức Hoán, Ông Nguyễn Xuân Lãng đã chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Bá Duyệt, Tổng thư ký Hội báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam từ sau Đại hội đến nay và định hướng công tác quý 3 năm 2022.

          Ông Đào Vũ Thiết, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội CTTETT Việt Nam báo cáo Dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành, quy chế làm việc của Ban Kiểm tra khóa VI (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

          Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến về đánh giá tình hình công tác của năm đầu nhiệm kỳ VI và phân tích những thuận lợi khó khăn, những hạn chế cần nỗ lực khắc phục và tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội cũng như các phong trào thi đua khen thưởng của Hội. Đồng thời các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra với tinh thần trách nhiệm cao đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ VI để thống nhất thông qua với biểu quyết 100% đại biểu tham dự.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành T.Ư Hội khóa VI.                                                      

                           Nguồn: văn phòng Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *