Tuyên truyền Vận động

CÁC KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID – 19

CÁC KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID – 19

Hàng ngày Bộ Y tế luôn cập nhật tin nhắn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid – 19 tới tất cả người dân cả trong nước sử dụng điện thoại di động:
1. Rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 20 giây để phòng lây nhiễm nCoV. Rửa tay nhiều lần trong ngày, sau khi ho, hắt hơi, sau khi tháo khẩu trang, sau khi chăm sóc người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh , trước các bữa ăn và trước khi chế biến thực phẩm, sau khi tiếp xúc với động vật hoặc chất thải của động vật, sau khi đi vệ sinh.
2. Khi không có xà phòng và nước sạch, có thế rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn.
3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng kết hợp với các biện pháp vệ sinh hô hấp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, dụng cụ và sử dụng khẩu trang đúng cách