Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thăm, làm việc, tặng quà cho các cháu khuyết tật tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thị xã Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh.

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thăm, làm việc, tặng quà cho các cháu khuyết tật tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thị xã Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh.

Hưởng ứng chuỗi hoạt động nhân tháng hành động Vì người khuyết tật Việt Nam. Ngày 15/4/2024, tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thị xã Thuận Thành, Ngã tư Đông Côi - Phường Hồ - Thị xã Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thăm, làm việc và trao tặng 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền mặt cho các cháu khuyết tật.

Google+