Lễ trao quyết định thành lập cho Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương, Trung tâm Phúc Hưng. Đổi tên Nhà CTTETT Đức Minh thành Trung tâm Can thiệp, tư vấn tâm lý – Giáo dục CHIC

Sáng ngày 16/05/2024, tại Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức trao quyết định thành lập cho Trung tâm can thiệp và PHCN Từng bước nhỏ An Dương, Hải Phòng (gọi tắt Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương), Trung tâm Tư vấn và giáo dục hòa nhập Phúc Hưng, Hưng Yên (gọi tắt là Trung tâm Phúc Hưng). Đổi tên Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật Đức Minh (Hà Nội) thành Trung tâm Can thiệp, tư vấn tâm lý – Giáo dục CHIC (gọi tắt Trung tâm CHIC).

      Chủ trì Hội nghị có: Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cùng tham dự có: Ông Đào Vũ Thiết, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội, Ông Nguyễn Xuân Lãng – Trưởng Ban tuyên huấn Hội; Ông Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Tạp chí Tình thương và Cuộc sống; Bà Mai Thị Hạnh, Phó Chánh văn phòng Hội; đại diện Giám đốc các Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương, Trung tâm Phúc Hưng, Trung tâm CHIC cùng các cán bộ văn phòng Hội, các phóng viên Tạp chí Tình thương và Cuộc sống đến dự và đưa tin.

 

 Ông Đào Vũ Thiết, Trường ban Tổ chức, Kiểm tra Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đọc quyết định thành lập 

      Theo Quyết định số 14/QĐ – HCTTETTVN, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam quyết định thành lập Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương trên cơ sở tờ trình của Ban vận động do Bà Đào Thị Vân Anh ký đại diện xin thành lập Trung tâm.

       Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương là đơn vị trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Trung tâm có trụ sở: số nhà 55A, đường số 6, khu dân cư An Trang, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Z5445794406067 7f2b1564a02903fc63f49beda23f9dbb

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quyết định thành lập cho Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương.

      Theo quyết định số 26/QĐ – HCTTETTVN ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam quyết định thành lập Trung tâm Phúc Hưng trên cơ sở tờ trình của Ban vận động do Bà Nguyễn Thị Thanh Hương ký đại diện xin thành lập Trung tâm.

      Trung tâm Phúc Hưng là đơn vị trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Trung tâm có trụ sở: thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quyết định thành lập cho Trung tâm Phúc Hưng, Hưng Yên.

      Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương (Hải Phòng) và Trung tâm Phúc Hưng (Hưng Yên) có chức năng nhiệm vụ: (1) Thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và các quy định của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cũng như của địa phương; (2) Tổ chức các loại hình khám, phát hiện sớm, tư vấn, can thiệp sớm, hỗ trợ PHCN, tư vấn hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, PHCN cho trẻ tại cộng đồng. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân những kiến thức cơ bản đề phòng các nguy cơ dẫn đến khuyết tật cho trẻ em trong sinh hoạt hàng ngày; (3) Liên kết với các tổ chức y tế địa phương, nhằm kết hợp giữa hỗ trợ PHCN với chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ; (4) Thường xuyên liên hệ, liên kết với cơ quan giáo dục địa phương, để vừa hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ, vừa giới thiệu trẻ vào các lớp hòa nhập của các trường tiểu học và trung học cơ sở của địa phương; (5) Tổ chức các dịch vụ xã hội có thu phí nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật; (6) Vận động và tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của xã hội, hỗ trợ kinh phí duy trì các hoạt động của Trung tâm; (7) Xây dựng Trung tâm phát triển góp phần xây dựng Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam vững mạnh.

 

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quyết định đổi tên cho Trung tâm CHIC, Hà Nội

       Theo quyết định số 35/QĐ – HCT ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam về việc đổi tên Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật Đức Minh thành Trung tâm Can thiệp, Tư vấn tâm lý – Giáo dục CHIC.  Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng, có trụ sở tại Số 90, Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. Trung tâm CHIC hoạt động theo quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ được phê duyệt, tự lo liệu mọi điều kiện, phương tiện hoạt động, tự chủ về kinh tế tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

       Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam quyết định bổ nhiệm bà Hà Thị Như Quỳnh là Giám đốc Trung tâm Can thiệp, tư vấn, tâm lý – Giáo dục CHIC tại quyết định số 36-QĐ/HCT ngày 14/5/2024. Bà Hà Thị Như Quỳnh có trách nhiệm (1) Quản lý toàn diện Trung tâm; (2) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, địa phương nơi Trung tâm đặt trụ sở và Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Trung tâm; (3) Giáo dục cán bộ nhân viên của Trung tâm tăng cường đoàn kết không ngừng học tập, nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quà trong trị liệu, rèn luyện phục hồi chức năng cho các trẻ em khuyết tật trong thời gian được chăm sóc tại Trung tâm.

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội cùng Ban Thường vụ Hội và đại diện lãnh đạo các Trung tâm chụp ảnh lưu niệm

       Tại hội nghị công bố quyết định, Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã chúc mừng Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương (Hải Phòng); Trung tâm Phúc Hưng (Hưng Yên); Trung tâm CHIC (Hà Nội) và phát biểu giao nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh: Ngay sau khi được thành lập và đổi tên các Trung tâm sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức của bộ máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức đạt hiệu quả cao trong các hoạt động giúp đỡ, chăm sóc trẻ em khuyết tật đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ em khuyết tật đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu trợ trẻ em khuyết tật. Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

Nguồn: Văn phòng Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *