Xây dựng Tổ chức

Phát triển tổ chức Hội

Phát triển tổ chức Hội

Tổ chức, công dân Việt Nam có tấm lòng yêu trẻ em tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, tinh thần cho hoạt động chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng nhằm góp phần giúp cho trẻ em khuyết tật thoát khỏi khổ đau bất hạnh, hòa nhập với cộng đồng, tán thành Điều lệ Hội đểu có thể trở thành hội viên hoặc thành lập cơ sở thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

Lễ trao quyết định thành lập cho Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương, Trung tâm Phúc Hưng. Đổi tên Nhà CTTETT Đức Minh thành Trung tâm Can thiệp, tư vấn tâm lý – Giáo dục CHIC

Lễ trao quyết định thành lập cho Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương, Trung tâm Phúc Hưng. Đổi tên Nhà CTTETT Đức Minh thành Trung tâm Can thiệp, tư vấn tâm lý – Giáo dục CHIC

Sáng ngày 16/05/2024, tại Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức trao quyết định thành lập cho Trung tâm can thiệp và PHCN Từng bước nhỏ An Dương, Hải Phòng (gọi tắt Trung tâm Từng bước nhỏ An Dương), Trung tâm Tư vấn và giáo dục hòa nhập Phúc Hưng, Hưng Yên (gọi tắt là Trung tâm Phúc Hưng). Đổi tên Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật Đức Minh (Hà Nội) thành Trung tâm Can thiệp, tư vấn tâm lý – Giáo dục CHIC (gọi tắt Trung tâm CHIC).

Lễ trao Quyết định thành lập Trung tâm Cứu trợ cứu nạn trẻ em khuyết tật Miền Trung: Bước tiến quan trọng để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em khuyết tật

Lễ trao Quyết định thành lập Trung tâm Cứu trợ cứu nạn trẻ em khuyết tật Miền Trung: Bước tiến quan trọng để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em khuyết tật

Sự kiện Thành lập Trung tâm Cứu trợ trẻ em khuyết tật miền Trung, được tổ chức vào ngày 7/4/2024, với sự tham dự của lãnh đạo Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam gồm: Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội; Ông Đào Vũ Thiết – Phó Tổng thư ký – Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Hội, các đại biểu, cơ quan các cấp và đông đảo nhân dân. Trung tâm được coi là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc cho trẻ em khuyết tật trong khu vực, cung cấp cả dịch vụ y tế và hỗ trợ tâm lý và xã hội. Sự kiện đã tạo ra sự hi vọng và mong đợi về sự hòa nhập và bảo đảm quyền lợi cơ bản cho trẻ em khuyết tật.

Công văn số 14/HCTTETTVN ngày 26 tháng 01 năm 2024 về chương trình vận động, phát triển hội viên và cơ sở, tổ chức Hội giai đoạn 2024 – 2027

Công văn số 14/HCTTETTVN ngày 26 tháng 01 năm 2024 về chương trình vận động, phát triển hội viên và cơ sở, tổ chức Hội giai đoạn 2024 – 2027

Để xây dựng, phát triển tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, trợ giúp trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng, căn cứ vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở tổng kết 30 năm hoạt động. Sau khi tổ chức lấy ý kiến căn cứ nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng họp ngày 26/01/2024 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ban hành Chương trình vận động, phát triển hội viên và cơ sở, tổ chức Hội