Đổi mới phương thức vận động các nguồn lực trợ giúp trẻ em tàn tật Việt Nam

Ngày 26-01-2024, tại Khách sạn Hacinco, số 110, Thái Thịnh, Đống Đa, TP Hà Nội. Hội CTTETT Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị: Đoàn Chủ tịch gồm: Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Ông Đào Vũ Thiết – Phó Tổng thư ký – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Lãng – Trưởng ban Tuyên huấn Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Đoàn thư ký gồm: Ông Lê Hùng Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Hội – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc PHCN trẻ khuyết tật trí tuệ Khánh Tâm; Bà Phạm Thị Thơm – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ Tia Nắng Nhỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *