Dự án xây dựng bệnh viện châm cứu cho trẻ em tàn tật các tỉnh phía Bắc tại khu đất phía tây (Nam Cường) Tp Hải Dương

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam hy vọng tiếp tục Dự án xây dựng bệnh viện châm cứu cho trẻ em tàn tật các tỉnh phía Bắc tại khu đất phía tây (Nam Cường) Thành phố Hải Dương. Đã có Quyết định tổ công tác và bổ nhiệm phân công cán bộ. Xong qua thời gian triển khai tổ công tác hoạt động khó khăn và có những vấn đề phức tạp, qua báo cáo của tổ công tác Ban Thường vụ đánh giá và quyết định: Giải thể tổ công tác và huỷ Quyết định bổ nhiệm, phân công cán bộ. Đây là vấn đề được thảo luận cân nhắc kỹ của Ban Thường vụ Trung ương Hội nhằm tránh những hậu quả không đáng có xảy ra.

       Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam hy vọng tiếp tục Dự án xây dựng bệnh viện châm cứu cho trẻ em tàn tật các tỉnh phía Bắc tại khu đất phía tây ( Nam Cường) Tp Hải Dương. Đã có Quyết định tổ công tác và bổ nhiệm phân công cán bộ. Xong qua thời gian triển khai tổ công tác hoạt động khó khăn và có những vấn đề phức tạp, qua báo cáo của tổ công tác BTV  đánh giá và quyết định: Giải thể tổ công tác và huỷ Quyết định bổ nhiệm, phân công cán bộ. Đây là vấn đề được thảo luận cân nhắc kỹ của BTV Trung ương Hội nhằm tránh những hậu quả không đáng có xảy ra.

Quyết định về việc giải thể Tổ công tác của Ban Chấp hành Trung ương Hội

Quyết định về việc Hủy Quyết định  số 06/2019/QĐ -BTV

 Trích nguồn : Văn phòng Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *