Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao Quyết định thành lập cho các Trung tâm thuộc Hội.

      Sáng ngày 04/7/2023, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức trao quyết định thành lập cho 03 Trung tâm trực thuộc Hội bao gồm:

1. Trung tâm thắp sáng ước mơ tạo việc làm cho người khuyết tật

2. Trung tâm can thiệp sớm và phục hồi chức năng CP Care

3. Trung tâm trợ giúp trẻ em khuyết tật trí tuệ Văn Hiến

      Chủ trì hội nghị Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và tham dự: Ông Đào Vũ Thiết – Trưởng ban kiểm tra Hội, Ông Nguyễn Đức Hoán – Chánh văn phòng Hội, Ông Nguyễn Xuân Lãng – Trưởng ban tuyên huấn Hội, Bà Mai Thị Hạnh – Phó Chánh văn phòng Hội cùng các cán bộ, văn phòng Hội và các lãnh đạo của các Trung tâm trực thuộc Hội được trao quyết định thành lập.

 

 

Quang cảnh hội nghị

      Theo Quyết định số 14/QĐ – HCTTETTVN, ngày 22/6/2023 của Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam quyết định thành lập: “Trung tâm thắp sáng ước mơ tạo việc làm cho người khuyết tật” trên cơ sở tờ trình của Ban vận động do Ông Nguyễn Tiến Quý ký đại diện xin thành lập Trung tâm thắp sáng ước mơ tạo việc làm cho người khuyết tật. Trung tâm thắp sáng ước mơ tạo việc làm cho người khuyết tật là đơn vị trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Trung tâm có trụ sở: số nhà 03, ngõ 03, đường Đông Dương, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm có chức năng nhiệm vụ:

1. Vận động, tiếp nhận sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân có tấm lòng từ thiện cả trong nước và ngoài nước nhằm giúp đỡ người khuyết tật.

2. Phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân hướng nghiệp, dạy nghề cho trẻ em khuyết tật, tuyên truyền nâng cao nhận thức về trẻ em khuyết tật nhất là trẻ em khuyết tật trí tuệ, rối loạn trí tuệ phổ tự kỷ tạo môi trường thuận lợi giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

3. Tuyên truyền phổ biến cho thân nhân phụ huynh về kiến thức chăm sóc, phục hồi chức năng trẻ khuyết tật tại gia đình và cộng đồng.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, các chế độ chính sách của nhà nước, các quy định của địa phương nơi trung tâm đặt trụ sở và Điều lệ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

5. Đoàn kết xây dựng Trung tâm và góp phần xây dựng Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam vững mạnh.

 

 

Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quyết định thành lập Trung tâm thắp sáng ước mơ tạo việc làm cho người khuyết tật.

 

Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quyết định thành lập Trung tâm trợ giúp trẻ em khuyết tật trí tuệ Văn Hiến

     Theo Quyết định số 12/QĐ – HCTTETTVN, ngày 22/6/2023 của Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam quyết định thành lập: “Trung tâm trợ giúp trẻ em khuyết tật trí tuệ Văn Hiến” trên cơ sở tờ trình của Ban vận động do Bà Hoàng Thị Nhàn ký đại diện xin thành lập Trung tâm trợ giúp trẻ em khuyết tật trí tuệ Văn Hiến.

Trung tâm trợ giúp trẻ em khuyết tật trí tuệ Văn Hiến là đơn vị trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Trung tâm có trụ sở tại Số nhà 26 ngõ 245 đường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trung tâm có chức năng nhiệm vụ:

1. Vận động, tiếp nhận sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân có tấm lòng từ thiện cả trong nước và ngoài nước nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá sàng lọc, chăm sóc, can thiệp – trị liệu, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật chủ yếu là khuyết tật trí tuệ, trẻ rối loạn trí tuệ phổ tự kỷ.

2. Phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân tuyên truyền nâng cao nhận thức về trẻ em khuyết tật nhất là trẻ em khuyết tật trí tuệ, rối loạn trí tuệ phổ tự kỷ tạo môi trường thuận lợi giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

3. Tuyên truyền phổ biến cho thân nhân phụ huynh về kiến thức chăm sóc, phục hồi chức năng trẻ khuyết tật tại gia đình và cộng đồng.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, các chế độ chính sách của nhà nước, các quy định của địa phương nơi trung tâm đặt trụ sở và Điều lệ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

5. Đoàn kết xây dựng Trung tâm và góp phần xây dựng Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam vững mạnh.

 

 

Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quyết định thành lập Trung tâm can thiệp sớm và phục hồi chức năng CP Care

     Tại hội nghị, Theo quyết định số 08/QĐ – HCTTETTVN ngày 22/6/2023. của Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam quyết định thành lập Trung tâm can thiệp sớm và phục hồi chức năng CP Care trên cơ sở tờ trình của Ban vận động do Bà Trương Thị Thời ký đại diện xin thành lập Trung tâm can thiệp sớm và phục hồi chức năng CP Care; Thành lập Trung tâm can thiệp sớm và phục hồi chức năng CP Care trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Trung tâm có trụ sở: tại nhà L2 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trung tâm có chức năng nhiệm vụ:

1. Vận động, tiếp nhận sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân có tấm lòng từ thiện cả trong nước và ngoài nước nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá sàng lọc, chăm sóc, can thiệp – trị liệu, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật chủ yếu là khuyết tật trí tuệ, trẻ rối loạn trí tuệ phổ tự kỷ.

2. Phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân, tuyên truyền nâng cao nhận thức về trẻ em khuyết tật nhất là trẻ em khuyết tật trí tuệ, rối loạn trí tuệ phổ tự kỷ tạo môi trường thuận lợi giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

3. Tuyên truyền phổ biến cho thân nhân phụ huynh về kiến thức chăm sóc, phục hồi chức năng trẻ khuyết tật tại gia đình và cộng đồng.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, các chế độ chính sách của nhà nước, các quy định của địa phương nơi Trung tâm đặt trụ sở và Điều lệ Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

5. Đoàn kết xây dựng Trung tâm và góp phần xây dựng Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam vững mạnh.

 

Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị được trao quyết định thành lập ngày 4/7/2023

     Tại hội nghị công bố quyết định, Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã chúc mừng các trung tâm và phát biểu giao nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh: Ngay sau khi được thành lập các Trung tâm sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức của bộ máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức đạt hiệu quả cao trong các hoạt động giúp đỡ, chăm sóc trẻ em khuyết tật đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ em khuyết tật đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu trợ trẻ em khuyết tật. Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ( 4/12/1993 – 4/12/2023)./.

Nguồn : Văn phòng Hội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *