Kế hoạch số 20-KH/HCTTETTVN ngày 24/03/2023 về Kế hoạch tổ chức Hội thi “Liên hoan tiếng hát hội viên” lần thứ 3 năm 2023

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

– Chào mừng kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

– Tạo không khí vui tươi thoải mái cho tất cả cán bộ hội viên của Hội trong công tác, trong chăm sóc giáo dục, phục vụ trẻ em khuyết tật.

– Thông qua cuộc liên hoan, phát động và xây dựng phong trào ca hát rộng khắp trong toàn hội, trên cơ sở phát hiện những nhân tố tích cực, làm nòng cốt để nuôi dưỡng phong trào.

2. Yêu cầu:

– Tổ chức gọn nhẹ, vui tươi, tiết kiệm và hiệu quả.

– Việc đánh giá thông qua chấm điểm và trao giải thưởng đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, khuyến khích các tiết mục tự biên tự diễn.

– Vận động tất cả hội viên, cán bộ của Hội đều tích cực tham gia, trong đó các cán bộ phát huy vai trò đầu tầu gương mẫu.

II. Nội dung các tiết mục dự thi

– Các bài hát ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu con người, tình yêu cuộc sống, quê hương đất nước và ca ngợi các hoạt động của Hội.

– Tác phẩm có thể là những bài hát hiện đại hoặc các làn điệu dân ca.

– Mỗi tiết mục biểu diễn không quá 7 phút.

III. Đối tượng và thể loại dự thi

1. Đối tượng: nhân viên, tình nguyện viên và cán bộ, hội viên của Hội.

2. Thể loại dự thi: ca hát (thanh nhạc) gồm:

– Đơn ca, song ca, tam ca (chủ yếu là đơn ca).

Điều kiện:

– Các thí sinh tự lo nhạc đệm cho tiết mục của mình. Những thí sinh không tự lo được thì đăng ký với Ban tổ chức để bố trí lịch tập trước ngày biểu diễn.

IV. Trình tự diễn biến liên hoan

Liên hoan tổ chức theo 2 cấp.

1. Cấp sơ cấp (Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc)

– Các đơn vị tổ chức thi tại đơn vị chọn tiết mục và ca sĩ đăng kí dự thi:

Thời gian: trong tháng 5/2023

– Lập danh sách đăng kí dự thi theo mẫu gửi về Văn phòng Trung ương Hội trước ngày 25/5/2023.

Tên đơn vị: ……………………………………………………………

STT

Họ tên thí sinh

Tuổi

Nghề nghiệp

Tên tiết mục dự thi

Có cần nhạc đệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng … năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 Lưu ý: Số TT xếp theo số điểm được chấm thi tại cơ sở từ điểm cao xuống điểm thấp.

2. Cấp Trung ương Hội và cơ cấu giải thưởng:

– Thời gian dự kiến: tháng 06 năm 2023.

– Địa điểm: tại Hà Nội.

Vòng sơ khảo: tất cả các thí sinh từ các cơ sở gửi lên đăng kí dự thi chọn các thí sinh đạt điểm cao vào vòng Chung khảo. Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2023.

Vòng Chung khảo và trao giải ngày cuối tháng 6 năm 2023.

* Cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải khuyến khích.

– Ban tổ chức có tặng cờ cho các đơn vị tham gia tốt cuộc liên hoan.(có tổ chức thi cơ sở chọn được những tiết mục hay và có giải – nhất là giải cao)

– Tiêu chí chọn giải thưởng: do Ban Giám khảo qui định.

Có xét tới tinh thần vượt khó để tham gia cuộc thi (như con nhỏ, sức khỏe hạn chế, tuổi tác, tác phẩm tự biên tự diễn).

V. Giá trị giải thưởng:

– Giải chung: Tặng vải may bộ áo dài cho tất cả thí sinh dự thi

– Giải Nhất: 05 triệu – Băng danh dự màu đỏ (Giống băng đeo cho Hoa hậu).

– Giải Nhì: 03 triệu – Băng danh dự màu vàng (Giống băng đeo cho Á hậu).

– Giải Ba: 02 triệu – Băng danh dự màu xanh (Giống băng đeo cho Á hậu).

– Khuyến khích: 01 triệu.

VI. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc liên hoan

1. Ban Tổ chức: gồm các vị trong Ban Thường trực, văn phòng Hội và tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Thành phần Ban Giám khảo:

Chọn các vị có kinh nghiệm tổ chức thi.

VII. Tổ chức thực hiện:

– Ban Tổ chức liên hoan sẽ hỗ trợ ăn ở, đi lại cho các thí sinh trong thời gian dự thi.

– Tất cả các đơn vị trong toàn Hội (kể cả những đơn vị không có thí sinh dự thi) đều cử 5 cán bộ, hội viên (không phải là thí sinh) tới dự Hội thi.

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu và thực hiện.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ trực tiếp số điện thoại văn phòng: 0243.562.1094 – 0243.853.2785

 

 

Nơi nhận:

– Các vị ủy viên BTV, BCH Hội;

– Các Trung tâm, Nhà cứu trợ, đơn vị trực thuộc;

– Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI

CHỦ TỊCH

                

( Đã ký)

                         

 

Ngô Sách Thực

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *