Kế hoạch số 23-KH/HCTTETTVN ngày 24/3/2023 về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 30 năm thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (04/12/1993 – 04/12/2023)

         – Căn cứ Quyết định: 590/TTG Ngày 04/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

         – Căn cứ Nghị quyết Đại hội VI Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và chương trình công tác năm 2023.

         – Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của Hội ngày 16/03/2023.

         Năm 2023 là năm Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tròn 30 năm thành lập ( Ngày 04/12/1993 – 04/12/2023 ), để tổng kết đánh giá và tôn vinh những thành tích 30 năm xây dựng phát triển, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Hội cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu

       1. Tổng kết đánh giá những thành tựu đạt được trải qua 30 năm xây dựng, phát triển Hội thông qua các hoạt động và các phong trào thi đua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo hoạt động những năm tiếp theo đạt hiệu quả góp phần không ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng, dạy chữ, hướng nghiệp dạy nghề cho các trẻ em tàn tật sớm hòa nhập cộng đồng.

      2. Tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội từ cấp Hội thành viên, các cơ sở trực thuộc và cấp Hội toàn quốc đảm bảo thiết thực, trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm.

      3. Các hoạt động tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội tạo lan tỏa sâu rộng trong xã hội đến người dân để hiểu biết thêm về Hội, đặc biệt là những gia đình có trẻ tàn tận luôn đồng hành với Hội và cùng toàn xã hội chung tay góp sức làm vơi đi những lỗi đau, thiệt thòi của các trẻ em khuyết, tàn tật.

II. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội

1. Đánh giá kết quả 30 năm hoạt động của Hội

Nội dung:

  1. Tổng hợp báo cáo kết quả đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển Hội qua báo cáo kết quả hàng năm, báo cáo tổng kết đánh giá qua từng nhiệm kỳ. Sưu tầm các ảnh, video Clip về kết quả các hoạt động của Hội và các đơn vị trực thuộc trong 30 năm, từ đó xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá những kết quả tiêu biểu đạt được qua 30 năm hoạt động của toàn Hội và tập hợp những hình ảnh ghi lại hoạt động của Hội và các đơn vị trong 30 năm, xây dựng Clip bằng hình ảnh để tuyên truyền.
  2. Hội thảo khoa học: 30 năm lan tỏa yêu thương giúp trẻ em tàn tật hòa nhập cộng đồng ( Tổ chức trong quí III/2023).
  3. Biểu dương thắp sáng niềm tin trẻ em tàn tật vượt khó. Tọa đàm nhân dịp 1/6 hoặc rằm tháng 8, khuyến khích các trung tâm, nhà cứu trợ, các đơn vị thành viên thuộc hội thực hiện.

Thời gian tổ chức thực hiện:

– Trong quí I thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội, phân công nhiệm vụ, tiến hành tập hợp các báo cáo và sưu tầm các hình ảnh, Video Clip.

– Đối với các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả tiêu biểu đạt được từ khi thành lập đến nay thông qua số liệu và hình ảnh( gửi cho văn phòng Trung ương Hội trước ngày 30/06/2023.

– Quí II tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động Hội từng giai đoạn, nhiệm kỳ và 30 năm xây dựng phát triển Hội.

– Tìm nguồn kinh phí đảm bảo các hoạt động tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội.

   Nguồn từ:- Kinh phí được cấp tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội.

                    – Kinh phí các đơn vị tham gia đóng góp.

                    – Nguồn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

– Quí I xây dựng kế hoạch kinh phí sử dụng cho các hoạt động tiến tới tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội. Làm văn bản đề nghị các đơn vị tham gia đóng góp và kêu gọi tổ chức cá nhân ủng hộ.

  2. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội

  Nội dung:

      Phát động đợt thi đua năm 2023 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội. Làm thủ tục đề nghị Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng nhất về thành tích trong 30 năm xây dựng và phát triển Hội, tiến hành xem xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương và các hình  thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Thời gian tổ chức thực hiện:

     Trong quí I hướng dẫn đợt thi đua năm 2023, chuẩn bị các văn bản trình Nhà nước tặng Huân chương. Đầu quí IV xét đề nghị các hình thức khen thưởng.

3. Tổ chức liên hoan tiếng hát cán bộ hội viên năm 2023.  ( có kế hoạch cụ thể )

     Nội dung:

Tổ chức Liên hoan tiếng hát cán bộ, hội viên lần thứ 3 năm 2023 là hoạt động nhằm động viên tinh thần cán bộ, hội viên tích cực thực hiện tốt hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị và Hội ngày càng phát triển.

    Thời gian tổ chức thực hiện:

          Quí I xây dựng các văn bản hướng dẫn, lập Ban chỉ đạo, qui chế Liên hoan tiếng hát cán bộ, hội viên lần thứ 3 triển khai xuống các đơn vị cơ sở thực hiện.

         Quí II tổ chức Liên hoan tiếng hát cán bộ, hội viên lần thứ 3 cấp toàn quốc tại Hà Nội.

4. Xây dựng báo cáo, Clip những kết quả qua 30 năm xây dựng và phát triển Hội.

     Nội dung:

          Báo cáo thành tựu đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển của Hội được thể hiện qua những hình ảnh và lời bình phản ảnh bối cảnh, nhu cầu từ tình hình thực tiễn để hình thành tổ chức Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, những thành tựu đạt được trong từng giai đoạn và 30 năm xây dựng phát triển Hội.

     Thời gian tổ chức thực hiện:

         – Quí I các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc thu thập các tư liệu về ảnh, Clip về kết quả hoạt động của Hội thành viên, đơn vị trực thuộc gửi về Hội. Tìm hiểu và hợp đồng thuê đơn vị, cá nhân thực hiện xây dựng Clip về 30 năm xây dựng phát triển Hội.

         –  Quí II tổng hợp các tư liệu chuẩn bị báo cáo, xây dựng nội dung kịch bản làm Clip những thành tựu qua 30 năm xây dựng và phát triển Hội.

         –  Đầu quí III Thông qua Ban Thường vụ Trung ương Hội nội dung kịch bản Clip.

         – Cuối quí III và quí IV thực hiện làm Clip, báo cáo Ban thường vụ Trung ương Hội nghiệm thu Clip trong tháng 11 năm 2023 và tiếp tục chỉnh sửa bổ sung để cuối tháng 11 năm 2023 nghiệm thu, thông qua để phục vụ cho Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội.

 Tìm nguồn kinh phí đảm bảo các hoạt động tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội:

          Nguồn từ:       – Kinh phí được cấp tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội.

                                 – Kinh phí các đơn vị tham gia đóng góp.

                                 – Nguồn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

          Quí I xây dựng kế hoạch kinh phí sử dụng cho các hoạt động tiến tới tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội. Làm văn bản đề nghị các đơn vị tham gia đóng góp và kêu gọi tổ chức cá nhân ủng hộ.

    5. Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội.

     Nội dung:

           Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (04/12/1993- 04/12/2023)  tại Hà Nội.  Dự kiến khoảng 250 đại biểu và khách mời .

 Chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội. ( Nội dung chính )

        – Chào cờ.

       – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

       – Báo caó thành tựu 30 xây dựng và phát triển Hội.

       – Chiếu Clip về sự thành lập và quá trình xây dựng trưởng thành của Hội qua 30 năm.

       – Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên.

       – Tổ chức trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích.

       – Bế mạc Lễ kỷ niệm.

   Thời gian tổ chức thực hiện:

            Quí I hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức Liên hoan tiếng hát cán bộ, hội viên. Các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung tư liệu cho báo cáo đánh giá kết quả thành tích của đơn vị từ khi thành lập nhằm động viên khích lệ cán bộ, hội viên nâng cao trách nhiệm tích cực hoạt động hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời cung cấp số liệu cho Trung ương Hội tổng hợp báo cáo thành tựu qua 30 năm xây dựng và phát triển.

            Quí II xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu cho các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc. Tổ chức Liên hoan tiếng hát cán bộ, hội viên lần thứ 3.

            Quí III tìm ký kết hợp đồng thuê địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm, tập hợp danh sách đề nghị thi đua khen thưởng.

           Quí IV tập hợp danh sách đại biểu, khách mời, rà soát các nội dung hoạt động cho tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội.         

III. Tổ chức thực hiện

       Triển khai các hoạt động năm 2023 tiến tới tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội là nhiệm vụ quan trọng, ban thường vụ Hội sẽ phân công các vị ủy viên phụ trách công việc cụ thể. Đề nghị văn phòng, các ban chuyên môn, trung tâm, nhà cứu trợ các đơn vị thành viên thuộc Hội căn cứ vào kế hoạch tích cực thực hiện./.  

 

Nơi nhận :

 – Các ủy viên BCH;

 – Các đơn vị trực thuộc Hội;

– Văn phòng, các ban của Hội;

– Lưu: vt.

 

TM BAN THƯỜNG VỤ HỘI CTTETT VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI

 

(Đã ký) 

 

Ngô Sách Thực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *