NGHĨ VỀ NGHỀ Y

Qua cuộc tranh luận về một trường đại học kinh doanh và công nghệ được cấp phép mở ngành đào tạo y khoa. Những người phản đối việc này là vì tâm trạng xã hội bức xúc với yếu kém của ngành y, trong đó có cả chán chường của những người đang hành nghề y do có nhiều chuẩn mực của nghề nghiệp đặc thù đang bị hạn thấp.

       Phần nhiều ý kiến cho rằng, nghề y có vị trí rất đặc biệt trong xã hội do liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Chỉ một quyết định sai lầm dù nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả vì sự trả giá rất đắt cho bệnh nhân, gia đình họ, cho xã hội và cả sự nghiệp của người thầy thuốc đó. Nhưng làm sao mà có thể tránh hết việc mắc lỗi lầm. Vì vậy, người thầy thuốc chỉ có thể cố gắng hạn chế mắc lỗi lầm đến mức tối đa, thuộc nằm lòng nguyên tắc đầu tiên và bất di bất dịch “trước hết là không gây hại!”. Để làm được điều đó, cần phải có những bác sĩ có đầy đủ năng lực về chuyên môn, có đủ đức độ và có khả năng xử lý tình huống về chuyên môn và xã hội.Những người như vậy sẽ được tạo nên từ chính tư chất của người làm nghề thầy thuốc và tất nhiên phải được học tập qua một thế hệ thồng đào tạo y khoa chuẩn mực.

                                                          V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *