Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam vui trung thu cùng Trung tâm CTTETT TP Nam Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *