Thắp sáng hi vọng cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Hy Vọng (Hữu Lũng, Lạng Sơn)

Mời quý vị xem thêm một số thông tin qua các đường link khác dưới đây:
https://dangcongsan.vn/video/thap-sang-hi-vong-cho-tre-em-khuyet-tat-1887157.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *