Ban chấp hành Hội CTTETTVN khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) họp kỳ thứ nhất

Ngày 18.3.2016 tại Hà Nội đã tiến hành hội nghị kỳ 1 của Ban chấp hành Hội CTTETTVN khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Chủ tịch đoàn hội nghị: GS Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội, cùng các Phó chủ tịch Nguyễn Bá Duyệt, Nguyễn Văn Chí và bà Phùng Tuyết Nhung. Các ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban kiểm tra đã về dự đông đủ.

 

         BS Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chủ tịch – TTK phát biểu tại Hội nghị BCH Hội kỳ 1 khoá V

    Ngày 18.3.2016 tại Hà Nội đã tiến hành hội nghị kỳ 1 của Ban chấp hành Hội CTTETTVN khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Chủ tịch đoàn hội nghị: GS Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội, cùng các Phó chủ tịch Nguyễn Bá Duyệt, Nguyễn Văn Chí và bà Phùng Tuyết Nhung. Các ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban kiểm tra đã về dự đông đủ.

     GS Chủ tịch Nguyễn Tài Thu đã phát biểu khai mạc kỳ họp, với mong muốn phát huy kết quả hoạt động của Ban chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Ban chấp hành khóa V sẽ nỗ lực đẩy mạnh huy động cứu trợ trẻ khuyết tật. Chủ tịch nhấn mạnh số lượng các cháu khuyết tật nhiều lắm, nhiều cháu nếu không được cứu chữa kịp thời thì sẽ mang nỗi bất hạnh đau đớn cả đời, mà lực lượng, khả năng của Hội thì hạn chế, khó khăn lắm, nên phải tăng cường tuyên truyền vận động xã hội quan tâm ủng hộ, tài trợ nhiều hơn cho việc cứu chữa trẻ khuyết tật; phải tranh thủ tích cực sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền sự phối hợp của các tổ chức nhân đạo, xã hội, từ thiện trong nước và của quốc tế, của nước ngoài.

      Bác sĩ Nguyễn Bá Duyệt, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký đã báo cáo dự thảo chương trình công tác toàn khóa V và năm 2016; dự kiến tổ chức Ban chấp hành và phân công nhiệm vụ của các ủy viên Ban chấp hành, dự thảo các quy chế:

          – Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Trung ương Hội CTTETTVN.

          – Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội.

          – Quy chế làm việc của Văn phòng Trung ương Hội.

       Các ủy viên Ban chấp hành khóa V đã tham gia trao đổi nhiệt tình, thẳng thắn xây dựng với ý thức trách nhiệm cao và đã biểu quyết thông qua các quy chế trên.

                                                                                         V.H

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *