“Chú có ăn bớt phần cơm của con?”

           Mùa Thu năm 1951, Bác đến thăm lớp chỉnh huấn chính trị toàn quân. Sau khi đọc lên những con số cụ thể về tệ nạn tham ô, lãng phí mà ban lãnh đạo nhà trường đã báo cáo, Bác nói:

          – Các chú xem đấy, mới có từng này cán bộ mà đã tham ô. lãng phí như vậy, thử hỏi nếu cán bộ trong toàn quân, toàn quốc cũng phạm khuyết điểm như các chú ở đây thì thiệt hại cho công quỹ của Nhà nước, của nhân dân biết bao nhiêu. Ngừng một lát, Bác hỏi:

          – Ở đây, những chú nào có vợ rồi giơ tay.

          Có độ một phần ba số cán bộ giơ tay.

          Bác chỉ vào một đồng chí trong số những người vừa giơ tay ngồi ở hàng ghế đầu, rồi hỏi:

          – Chú có bao giờ ăn bớt phần cơm của con mình không?

          Đồng chí cán bộ trả lời:

          – Thưa Bác, không ạ!

          – Thế thì tại sao của cải của nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ hễ sểnh ra là đút vào túi?

          Bác vừa nói vừa làm động tác vơ vét và đút vào túi vải bên mình. Bác phân tích cho mọi người thấy rõ tham ô, lãng phí là một tệ nạn, một thói xấu, nó giống như sâu mọt đục khoét của cải của nhân dân, nó làm vẩn đục chế độ tốt đẹp của chúng ta, đến đạo đức và nhân phẩm của người cán bộ đảng viên.

          Hôm ấy, cả Ban giám hiệu và mọi người trong trường được bài học rất thấm thía với những lời dạy sâu sắc của Bác Hồ. Trước lòng bao dung, sự ân tình khuyên bảo của Bác, có cán bộ cứ cúi mặt xuống bàn với đôi mắt tràn nước.

V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *