Cùng suy ngẫm

– Việc thiện mà muốn mọi người biết thì không còn là việc thiện nữa.
(Hutton)

                                                                                            (Hutton)

 

– Kẻ nào chờ gom số lượng lớn việc thiện để làm cùng một lúc, thì sẽ chẳng làm được gì.

                                                                                    (Samuel Johnson)

 

– Cái gì chúng ta cho một cách chân thành sẽ mãi mãi là của ta.

                                                                                    (George Grenrille)

 

– Mỗi hành động từ thiện là bậc đá dẫn đến thiên đường.

                                                                                (Henry Ward Beecher)

 

– Ban phát được phúc đức hơn là nhận lãnh.

                                                                                   (Jesus)

 

– Lòng tốt không phải cốt ở những việc bên ngoài chúng ta làm mà nó nằm chính trong lòng ta.

                                                                                   (Chapin)

 

 

                                                                                                       VH (St)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *