Đồng tâm, hợp lực thực hiện nghị quyết Đại hội V Hội CTTETTVN

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã họp ngày 27 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội, với sự có mặt của 230 đại biểu chính thức, đại diện cho toàn thể hội viên trên cả nước.

     Đại hội đã nghe, thảo luận một cách dân chủ thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao và nhất trí ra Nghị quyết.

 I – Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2010 – 2015), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2015 – 2020) của Hội do Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IV trình Đại hội, và nhấn mạnh một số điểm sau đây:

1 – Về báo cáo tổng kết:

1.1 – Qua thực tế hoạt động hơn 20 năm qua, nhất là 5 năm của nhiệm kỳ IV, một lần nữa khẳng định: Chủ trương của Hội thành lập cơ sở (các Trung tâm, các Nhà Cứu trợ) đặt tại các thành phố thuộc tỉnh, các thị xã, quận/huyện, xã/phường để chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng miễn phí cho trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật, đồng thời dạy chữ, hướng nghiệp dạy nghề, giúp trẻ em khuyết tật khi trưởng thành có thể tự lao động nuôi sống bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội sống hòa nhập bình đẳng với cộng đồng là một định hướng, chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế xã hội, đáp ứng nhu cầu lòng mong mỏi của trẻ em thanh thiếu niên khuyết tật cũng như của nhân dân.

1.2 – Là những đơn vị hạt nhân của Hội, các Trung tâm, các Nhà Cứu trợ đã thực hiện tốt đồng thời hai tuyến nhiệm vụ: vừa chăm sóc, nâng cao sức khỏe (chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng) vừa dạy chữ, hướng nghiệp dạy nghề; hai tuyến nhiệm vụ này đan xen nhau, quyện chặt vào nhau, làm cho mỗi Trung tâm, mỗi Nhà Cứu trợ mang một phần hình thái của cơ sở bảo trợ xã hội, một phần hình thái của cơ sở y tế, một hình thái của cơ sở giáo dục. Đó là nét nổi bật nhất của Hội, rất mới mẻ, chưa có tiền lệ, song Ban chấp hành Trung ương Hội và các cấp Hội, lãnh đạo các cơ sở, các Trung tâm, các Nhà cứu trợ đã có nhiều cố gắng tổ chức điều hành hoạt động có hiệu quả mô hình tổ chức này, kết hợp hài hòa giữa các nhiệm vụ, giữa các mục tiêu, phát huy được trách nhiệm và tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động. 

1.3-  Đại hội tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giành cho Hội sự giúp đỡ, động viên khích lệ của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Đảng, chính quyền, Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương. Đại hội cũng ghi ơn các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã giành cho Hội sự ủng hộ quý báu về vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của mình. Đại hội đánh giá cao và biểu dương công sức của toàn  thể cán bộ hội viên đã không quản gian lao vất cả, làm việc bất vụ lợi, tận tình cứu chữa, dạy dỗ trẻ em khuyết tật – nhất là các thầy thuốc, các thầy cô giáo các nhà hoạt động xã hội trong toàn Hội.

2 – Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2015 – 2020)

2.1 – Đại hội đánh giá cao sự nhạy bén, nắm bắt và dự báo tình hình, kịp thời chuyển hướng định hướng công tác Hội, nhất trí với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V mà Ban tổ chức đã trình Đại hội. Khối lượng công việc lớn, có nhiệm vụ rất mới mẻ, đòi hỏi khi thực hiện phải cẩn trọng, có những bước đi phù hợp với thực tế của Hội và phải đảm bảo hiệu quả lâu dài; khi chỉ đạo, triển khai Ban Chấp hành Trung ương Hội phải phân cấp, phân công, phân nhiệm rõ ràng, quản lý điều hành phải chính xác, minh bạch, công khai….

2.2 – Đại hội giao Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V quyền xem xét thay đổi bổ sung một số chương trình nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước và khả năng tài chính của Hội ở thời điểm triển khai thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, không trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, không trái với Nghị quyết của Đại hội và Điều lệ Hội.

 

II – Đại hội nhất trí đề nghị Chính phủ cho phép đổi tên Hội thành : “Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam”để phù hợp trong giao dịch quốc tế và luật pháp của Việt Nam. Đồng thời nhất trí thông qua bản dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi do Ban tổ chức trình Đại hội. Nhận thấy bản dự thảo này gần như đã giữ nguyên nội dung bản Điều lệ Hội hiện hành, có những qui định cụ thể chi tiết để thực hiện, xác định rõ tính chất, chức năng, vị trí Hội trong xã hội. Đại hội giao Ban Chấp hành Hội khóa V, tiếp tục hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn các tổ chức Hội, hội viên thực hiện.

 

III – Đại hội nhất trí thông qua, danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo, chức danh chủ chốt của Trung ương Hội khóa V gồm 33 người, và danh sách Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa V gồm 5 người (tất cả có danh sách kèm theo). Trong đó, Giáo sư TSKH Nguyễn Tài Thu là Chủ tịch Hội, các ông/bà Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Bá Duyệt, Phùng Tuyết Nhung là Phó Chủ tịch – (ông Nguyễn Bá Duyệt là Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký); ông Đào Vũ Thiết – Phó tổng thư ký – Trưởng Ban Kiểm tra.

Đại hội xác định rằng Ban tổ chức Đại hội đã thực hiện một qui trình chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, trung thực, khách quan, thực hiện đúng qui định của Điều lệ Hội; đảm bảo quyền của cán bộ hội viên, lựa chọn được một Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra có chất lượng, để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động Hội trong suốt nhiệm kỳ.

 

IV – Đại hội quyết định tiếp tục phát động phong trào thi đua “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2016 đến hết năm 2020, giao Ban Chấp hành Trung ương Hội tổ chức triển khai, hướng dẫn toàn Hội thực hiện, có sơ kết, tổng kết, đánh giá khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, để động viên nuôi dưỡng phong trào.

 

V –  Đại hội trân trọng kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các doanh nhân, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các cá nhân ở trong nước và ngoài nước tăng cường hơn nữa sự cộng tác và ủng hộ hơn nữa cho hoạt động của Hội cả vật chất và tinh thần, giúp trẻ khuyết tật trên cả nước thoát khỏi khổ đau bất hạnh, sống hòa nhập bình đẳng với cộng đồng. Kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên hãy đoàn kết vượt qua khó khăn, làm việc không vụ lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, nhiệm vụ nhiệm kỳ V mà Đại hội đã đề ra.

   Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội

                                                                                                           Giáo sư TSKH Nguyễn Tài Thu đã ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *