HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT CẢI THIỆN CUỘC SỐNG

       Hiện nay, người khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, rào cản để hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, việc giúp cộng đồng nâng cao nhận thức, giúp người khuyết tật giải quyết những khó khăn trong thực tiễn cuộc sống là hết sức cần thiết. Hỗ trợ người khuyết tật cải thiện cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng không chỉ là mục tiêu, trách nhiệm của các tổ chức vì người khuyết tật và của người khuyết tật mà còn là của toàn cộng đồng xã hội.

      Trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, nhờ có Luật NKT, các chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… nên đời sống vật chất, tinh thần của NKT đã có những đổi thay đáng kể. Các tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật với những chương trình, hoạt động của mình đã thực sự tác động, thay đổi nhận thức xã hội, từ đó thu hút mạnh mẽ sự ủng hộ, tham gia hỗ trợ của cộng đồng cho công tác cứu trợ, trợ giúp NKT hòa nhập cộng đồng.

       Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng là một quá trình lâu dài, trong đó phương pháp tối ưu vẫn là hiệu quả của những việc làm thực tiễn kết hợp với khâu tổ chức tuyên truyền. Tập hợp, in ấn đầy đủ những văn bản pháp quy về NKT và quảng bá  chúng tới cộng đồng bằng hình thức sinh động, thường xuyên. Tổ chức các hoạt động giao lưu của người khuyết tật về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, tin học…Tổ chức gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình đào tạo, dạy nghề cho người khuyết tật, kể cả trong nước và quốc tế.

       Khi nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật được nâng cao sẽ góp phần xoá bỏ được những rào cản, không chỉ là những rào cản về vật chất và điều kiện tiếp cận trong sinh hoạt đời sống thường ngày, mà còn là những rào cản về tinh thần, về định kiến xã hội cũng như của chính thân nhân, gia đình của NKT đối với vấn đề khuyết tật và khả năng của NKT. Có như vậy NKT mới cộng đồng xã hội được đối xử bình đẳng, được tiếp cận mọi cơ hội trong cuộc sống một cách công bằng, trong sự quan tâm hỗ trợ đầy trách nhiệm và thiện tâm của toàn xã hội.

       Để nâng cao nhận thức của cộng đồng, giúp NKT được cải thiện về sức khoẻ và cuộc sống, tạo điều kiện để họ vươn lên hoà nhập cộng đồng, thì các cơ quan, ban ngành chức năng, đoàn thể xã hội, các tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về công ước của LHQ về quyền của người khuyết tật,  Luật NKT, các nghị định, quyết định, hướng dẫn của Chính phủ, của các bộ, ngành liên quan đến chế độ của NKT và tổ chức thực hiện tốt các văn bản đó, tạo điều kiện cho NKT ngày càng được trợ giúp nhiều hơn về vật chất, tinh thần. Cộng đồng xã hội cần mở rộng lòng nhân ái, xoá bỏ thái độ kỳ thị, phân biệt với NKT.  Chẳng hạn như khi trẻ khuyết tật đi học hòa nhập thì được lãnh đạo nhà trường, thầy cô, bạn bè quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, sẻ chia. Khi người khuyết tật đi xin việc làm thì được doanh nghiệp tiếp nhận, bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện cho học có cuộc sống tự lập, phát huy khả năng của mình…  Bản thân NKT cũng cố gắng khắc phục khó khăn về sức khoẻ, bệnh tật, xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân, có cuộc sống lạc quan, nỗ lực  vươn lên hoà nhập cộng đồng, trở thành người có ích, sống tự lập, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

                                                          B.N

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *