Hội CTTETT Việt Nam: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội, Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ của Hội và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Ngày 16-03-2023, tại Khách sạn Hacinco, số 110, Thái Thịnh, Đống Đa, TP Hà Nội. Hội CTTETT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội, Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ của Hội và triển khai chương trình công tác Hội năm 2023

        Hội nghị thực hiện hai nội dung:

  1. Tổ chức kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội.

          Thành phần gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Ban Chấp hành.

          Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Bá Duyệt, Tổng thư ký Hội báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam từ sau Đại hội đến nay và báo cáo các bước thực hiện qui trình bầu Chủ tịch Trung ương Hội.

          Hội nghị đã tiến hành tổ chức bầu cử, Ông Ngô Sách Thực đã trúng cử Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ (2022 – 2027) với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100%.

 

                                Ban Chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2027

 

Đồng chí Nguyễn Bá Duyệt – Tổng thư ký thay mặt Ban Thường vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Sách Thức được bầu làm Chủ tịch Hội Cứu trợ TETT VN  khóa VI nhiệm kỳ 2022 -2027

        2. Nội dung triển khai chương trình công tác Hội năm 2023.

        Thành phần Hội nghị mở rộng gồm: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ.

        Ông Nguyễn Đức Hoán, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội CTTETT Việt Nam báo cáo Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2023.

        Ông Nguyễn Xuân Lãng, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội CTTETT Việt Nam báo cáo Dự thảo Kế hoạch Tổ chức kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (4/12/1993 – 4/12/2023).

         Ông Đào Vũ Thiết, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội CTTETT Việt Nam báo cáo Dự thảo Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỉ niệm 30 năm hoạt động, xây dựng và phát triển của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

          Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoạt động từ Đại hội VI đến nay và đặc biệt những tháng đầu năm 2023; phân tích những thuận lợi khó khăn, những hạn chế cần nỗ lực khắc phục và tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội cũng như các phong trào thi đua khen thưởng của Hội hướng tới chào mừng kỉ niệm 30 năm xây dựng và phát triển của Hội Cứu trợ TETT Việt Nam (1993 – 2023).

          Đồng thời các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Giám đốc các Trung tâm, Chủ nhiệm các Nhà Cứu trợ với tinh thần trách nhiệm cao đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2023, Dự thảo Kế hoạch Tổ chức kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (4/12/1993 -4/12/2023), dự thảo Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỉ niệm 30 năm hoạt động, xây dựng và phát triển của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt nam.

         Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Hội khóa VI nhiệm kỳ (2022 – 2027).                                                      

                           Nguồn: văn phòng Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *