Hội CTTETT Việt Nam – Hội nghị kỳ 3 Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V

Ngày 15-3-2017, Ban Thường vụ đã họp bàn chương trình và thống nhất vềHội nghị kỳ 3 Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V.
Ngày 16-3-2017, tại trụ sở Trung ương Hội, Ban Chấp hành đã họp kỳ 3 khóa V. GS, TSKH Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội, cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Bá Duyệt, Phùng Tuyết Nhung, Nguyễn Văn Chí đã chủ trì Hội nghị.

          Ngày 15-3-2017, Ban Thường vụ đã họp bàn chương trình và thống nhất vềHội nghị kỳ 3 Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V.

 GS. Chủ tịch Hội Nguyễn Tài Thu phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Khóa V Hội CTTETTVN.                 

          Ngày 16-3-2017, tại trụ sở Trung ương Hội, Ban Chấp hành đã họp kỳ 3 khóa V. GS, TSKH Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội, cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Bá Duyệt, Phùng Tuyết Nhung, Nguyễn Văn Chí đã chủ trì Hội nghị.

          Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Bá Duyệt, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết kỳ họp 2 Ban chấp hành khóa V và định hướng công tác quý II năm 2017; Kết quả thi đua và khen thưởng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động cứu trợ trẻ khuyết tật.

 


 Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Bá Duyệt trình bày dự thảo

báo cáo với Ban Thường vụ về tình hình hoạt động của Hội năm 2016 và phương hướng năm 2017.

           Ông Đào Vũ Thiết, thay mặt Ban kiểm tra Trung ương Hội CTTETT Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kiểm tra năm 2017.

          Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến về đánh giá tình hình công tác của năm đầu nhiệm kỳ V và phân tích những thuận lợi khó khăn, mặt yếu cần nỗ lực khắc phục và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ cứu trợ trẻ khuyết tật năm 2017.

          Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị kỳ 3, Ban chấp hành T.Ư Hội khóa V.

                                                                                                V.H

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *