Hội CTTETT Việt Nam: trao quyết định thành lập cho Trung tâm Sao Mai Hải Phòng

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2024, tại Trung tâm Sao Mai, số 105B, TDP Thư Trung 2, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP Hải Phòng. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao quyết định thành lập cho Trung tâm Sao Mai Hải Phòng.

Đại diện Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam có: Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội; Bà Mai Thị Hạnh, Phó Chánh văn phòng Hội; Bà Trần Thị Phượng, Cán bộ văn phòng Hội.

Z5540639502256 7107a4aa17732f7785ba276ec3c7d17c

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội CTTETT Việt Nam phát biểu (Ảnh: Trần Phượng)

Theo quyết định số 11/QĐ – HCTTETTVN ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam quyết định thành lập Trung tâm tư vấn, phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ Hải Phòng (Trung tâm Sao Mai Hải Phòng) trên cơ sở tờ trình của Ban vận động do Bà Đào Thị Năm ký đại diện xin thành lập Trung tâm.

C Hạnh

Bà Mai Thị Hạnh, Phó Chánh văn phòng Hội đọc quyết định thành lập Trung tâm Sao Mai Hải Phòng (Ảnh: Trần Phượng)

Z5541301917809 8649a589d6cb0b515b1c285c6d192df1

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội CTTETT Việt Nam trao quyết định thành lập Trung tâm Sao Mai Hải Phòng cho bà  Đào Thị Năm, Giám đốc Trung tâm(Ảnh: Trần Phượng)

Trung tâm Sao Mai Hải Phòng là đơn vị trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Trung tâm có trụ sở: số 105B, TDP Thư Trung 2, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP Hải Phòng.

Z5540639556254 366a321e19b91a1a5fc115f33c3a9931

Toàn cảnh (Ảnh: Trần Phượng)

Trung tâm Sao Mai Hải Phòng có chức năng nhiệm vụ: (1) Thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và các quy định của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cũng như của địa phương; (2) Tổ chức các loại hình khám, phát hiện sớm, tư vấn, can thiệp sớm, hỗ trợ PHCN, tư vấn hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, PHCN cho trẻ tại cộng đồng. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân những kiến thức cơ bản đề phòng các nguy cơ dẫn đến khuyết tật cho trẻ em trong sinh hoạt hàng ngày; (3) Liên kết với các tổ chức y tế địa phương, nhằm kết hợp giữa hỗ trợ PHCN với chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ; (4) Thường xuyên liên hệ, liên kết với cơ quan giáo dục địa phương, để vừa hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ, vừa giới thiệu trẻ vào các lớp hòa nhập của các trường tiểu học và trung học cơ sở của địa phương; (5) Tổ chức các dịch vụ xã hội có thu phí nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật; (6) Vận động và tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của xã hội, hỗ trợ kinh phí duy trì các hoạt động của Trung tâm; (7) Xây dựng Trung tâm phát triển góp phần xây dựng Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam vững mạnh.

Z5540640211606 Ff95060d089335e595c15afcbe16fbda

Z5540640273656 62bb60fe59f4651d3b93fd97ccb886ad

Văn nghệ (Ảnh: Trần Phượng)

Tại hội nghị công bố quyết định, Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã chúc mừng Trung tâm Sao Mai Hải Phòng và phát biểu giao nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh: Ngay sau khi được thành lập và đổi tên các Trung tâm sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức của bộ máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức đạt hiệu quả cao trong các hoạt động giúp đỡ, chăm sóc trẻ em khuyết tật đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ em khuyết tật đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu trợ trẻ em khuyết tật. Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

Z5540639846756 3d2d8c8c96995ed0f9dafdfecebb8dd9

Thăm Trung tâm Sao Mai Hải Phòng (Ảnh: Trần Phượng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *