Cùng suy ngẫm

- Việc thiện mà muốn mọi người biết thì không còn là việc thiện nữa. (Hutton)

                                                                                            (Hutton)

 

- Kẻ nào chờ gom số lượng lớn việc thiện để làm cùng một lúc, thì sẽ chẳng làm được gì.

                                                                                    (Samuel Johnson)

 

- Cái gì chúng ta cho một cách chân thành sẽ mãi mãi là của ta.

                                                                                    (George Grenrille)

 

- Mỗi hành động từ thiện là bậc đá dẫn đến thiên đường.

                                                                                (Henry Ward Beecher)

 

- Ban phát được phúc đức hơn là nhận lãnh.

                                                                                   (Jesus)

 

- Lòng tốt không phải cốt ở những việc bên ngoài chúng ta làm mà nó nằm chính trong lòng ta.

                                                                                   (Chapin)

 

 

                                                                                                       VH (St)

 

Lượt truy cập: 4862 - Cập nhật lần cuối: 29/10/2014 11:19:34 AM

Tin mới hơn:
Google+