Kết quả phong trào thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2015

Tại diễn đàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (tháng 10 năm 2010) Chủ tịch Hội đã chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là mục tiêu phấn đấu cho cả nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2015.

  

Tại diễn đàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (tháng 10 năm 2010) Chủ tịch Hội đã chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là mục tiêu phấn đấu cho cả nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2015.

Sau Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội đã triển khai thực hiện phong trào bằng các hội nghị từ Trung ương Hội tới các đơn vị cơ sở, hướng dẫn những nội dung cụ thể đạo đức Bác Hồ (theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương) xác định rõ những mục tiêu, tiêu chí mà mỗi cán bộ, hội viên của Hội cần phấn đấu học tập, làm theo và quán triệt các nội dung tiêu chí thi đua đó trong chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Hội. Phong trào đã động viên toàn thể cán bộ, hội viên hăng hái tham gia, tự giác tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích được nhà nước, các cấp chính quyền và Hội ghi nhận khen thưởng.

Trong 5 năm Hội đã khám chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng 21.641 trẻ em và thiếu niên khuyết tật (kể cả bằng phương pháp nội khoa – châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu, thuốc đông y và phẫu thuật chỉnh hình); đã huấn luyện dạy dỗ 6.789 trẻ em rối nhiễu tâm trí, tự kỷ … hỗ trợ 5.542 trẻ em khuyết tật trí tuệ đủ điều kiện ra lớp học hòa nhập, xóa mù chữ 10.153 trẻ từ lớp 1 đến lớp 5; đã dạy nghề 6.818 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật kết thức các khóa học đã có 849 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật được đào tạo thành nghề, trong đó 737 trẻ em có việc làm có thu nhập đạt mức trung bình từ 600 ngàn đến 4 triệu 900 ngàn đồng/tháng/em. Đã tư vấn hỗ trợ cho 6 em sau phục hồi chức năng ra thành lập công ty hợp tác xã riêng, giúp các em hòa nhập bình đẳng với cộng đồng (tất cả những công việc Hội đã làm hoàn toàn miễn phí).

Với những thành tích cơ bản đó. Trong 5 năm Hội đã được Nhà nước tặng thưởng 5 Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba. 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 6 Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 14 Bằng khen của các Bộ, Ủy ban nhân dân, các tỉnh thành phố cho các tập thể các nhân (kể cả Trung ương Hội). Ban Chấp hành Trung ương Hội cũng đã tặng 201 Bằng khen, 169 Kỷ niệm chương “Vì trẻ em khuyết tật” cho các tập thể cá nhân.

Phong trào đã thực sự mang đến cho Hội một luồng sinh khí mới, rèn luyện cán bộ hội viên của Hội từng bước trở thành người có tấm lòng nhân ái cao cả, tận tụy hết lòng  vì trẻ em khuyết tật, sẵn sàng vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cuộc sống cá nhân lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, không tham ô tham nhũng, không tự tư tự lợi, có cuộc sống gia đình hạnh phúc!

Được động viên bởi kết quả mà phong trào 5 năm qua , tin tưởng chắc chắn 5 năm của nhiệm kỳ tới (2015 – 2020) phong trào được tiếp tục phát động, thực  hiện trong toàn Hội và sẽ đạt kết quả mỹ mãn hơn.

Nguyễn Bá Duyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *