MTTQVN – ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN DÂN

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN, lần thứ VIII diễn ra trong các ngày từ 25 – 27/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã thành công tốt đẹp.

        Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam đã phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả bước đầu. Năm chương trình hành động đề ra đã được thực hiện tốt, vai trò, vị trí của MTTQ Việt           Nam được nâng cao. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Những hạn chế, yếu kém cũng được chỉ rõ, coi đó là những bài học kinh nghiệm cho công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới 2014-2019, để phấn đấu thực hiện mục tiêu là đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

          Nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội đã làm rõ thêm nội dung của Báo cáo Chính trị cũng như các biện pháp hoạt động để thúc đẩy công tác MT phát triển mạnh mẽ xứng tầm với vai trò, vị trí của MTTQ trong giai đoạn cách mạng mới… Đại hội cũng thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam, hiệp thương cử Ủy ban T.Ư MTTQ VN, khóa VIII, gồm 383 Ủy viên. Đoàn Chủ tịch và các chức danh của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã ra mắt tại lễ bế mạc Đại hội. Đ/c Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch UB T.Ư MTTQ VN khoá VIII.

          Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp đã đạt được và “Trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của đất nước ta trong những năm qua”. Tổng Bí thư nhấn mạnh bốn vấn đề liên quan tới nhiệm vụ, vai trò, chức năng, phương thức hoạt động mà MTTQ VN cần chú trọng tiếp tục thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới 2014-2019. Tổng Bí thư tin tưởng MTTQ VN tiếp tục xứng đáng là người đại diện của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta. 

                                                                                                                                                                P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *