NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ KỲ 3 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA V

Ngày 16 tháng 3 năm 2017. Ban Chấp hành Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam khóa V đã họp kỳ thứ 3 tại Hà Nội. Dự hội nghị có 25/33 ủy viên Ban Chấp hành (vắng 8 ủy viên có lý do). Tham dự hội nghị còn có 3 ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội. Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị đã thảo luận và thống nhất ra nghị quyết:

        Ngày 16 tháng 3 năm 2017. Ban Chấp hành Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam khóa V đã họp kỳ thứ 3 tại Hà Nội. Dự hội nghị có 25/33 ủy viên Ban Chấp hành (vắng 8 ủy viên có lý do). Tham dự hội nghị còn có 3 ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội. Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị đã thảo luận và thống nhất ra nghị quyết:

           1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị kỳ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội (từ tháng 3 năm 2016 tới tháng 3 năm 2017) với những nhận định, đánh giá chủ yếu sau đây:

              a) Trong một năm qua, vượt qua những thách thức khó khăn, toàn thể cán bộ hội viên của Hội đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà hội nghị kỳ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội đã đề ra: Đối tượng được phục vụ, chăm sóc ngày một nhiều hơn, lĩnh vực hoạt động mở rộng hơn, với chất lượng ngày một nâng cao; có nhiều sáng tạo trong công việc; tinh thần phục vụ ngày càng tận tụy, giữ vững được đạo đức và lương tâm trong sáng; được xã hội và nhân dân tin mến, phát huy được “thương hiệu” của Hội; phát triển được tổ chức, hội viên.

             b) Đã xây dựng và giữ gìn được sự đoàn kết, thống nhất trong từng đơn vị cũng như toàn Hội; trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; trong tập thể lãnh đạo các đơn vị, phát huy được tinh thần đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, giữ vững được kỷ cương, thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chế độ chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành đúng Điều lệ Hội.

             c) Bước đầu thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật cơ chế dịch vụ xã hội ở một số đơn vị của Hội, được xã hội, nhân dân nhất là gia đình thân nhân trẻ em khuyết tật ủng hộ và chấp nhận, tạo tiền đề để sơ kết đánh giá, nhân rộng trong các cơ sở, đơn vị thuộc Hội.

GS.TSKH Nguyễn Tài Thu – Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị lần 3 Khóa V

của Hội Cứu trợ TETT VN

           

PCT kiêm Tổng Thư ký  Nguyễn Bá Duyệt báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hương nhiệm vụ năm 2017

của Hội Cứu trợ TETT Việt Nam trong Hội nghị lần 3 Khóa V 

             2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

          

PTTK Đào Vũ Thiết – Trưởng ban kiểm tra Hội CTTETTVN báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm tra năm 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trong Hội nghị lần 3 khóa V 

             3. Thông qua định hướng, chương trình hoạt động trong năm 2017 và quý I năm 2018 của Hội, với các định hướng chính như sau:

             a) Tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chữa tật, hỗ trợ phục hồi chức năng, dạy chữ, hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật.

           b) Mở các lớp ngắn ngày, các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, nhất là những người trực tiếp chăm sóc, điều trị, dạy dỗ, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

           c) Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm làm cho nhân dân, xã hội ngày càng hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của Hội và kết quả hơn 20 năm hoạt động của Hội, thông qua đó vận động sự ủng hộ, giúp đỡ, tài trợ, đồng hành cùng Hội nối rộng vòng tay nhân ái vì trẻ em khuyết tật.

           d) Tăng cường chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các qui định của Ban Chấp hành Trung ương Hội, đấu tranh chống lại các hành vi lợi dụng tổ chức, danh nghĩa Hội làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự Hội.

          đ) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, nghiên cứu đổi mới về tiêu chí, nội dung … sao cho phong trào vừa đảm bảo tính pháp lý, vừa đúng với chỉ thị của Bộ chính trị và đạt được mục tiêu của phong trào.

           e) Củng cố tổ chức Hội vững mạnh để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Hội. Không ngừng phát triển cơ sở Hội, phát triển hội viên.

            g) Nghiên cứu cấp giấy chứng nhận ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

            h) Tăng cường quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

           i) Xây dựng các kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội vào cuối năm 2018.

 

Ông Nguyễn Đức Hoán – Chánh văn phòng Hội phát biểu thảo luận tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 khóa V

của Hội CTTETTVN

        Nghị quyết này đã được Hội nghị kì 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua 100% số phiếu (25/25). Giao cho Ban Thường vụ tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện trong tất cả các đơn vị, cơ sở thuộc Hội đạt kết quả tốt.

 

Nguồn : VP Hội CTTETTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *