NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT

         

          Nhà cứu trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ ngôi nhà hạnh phúc là đơn vị mới thành lập, trực thuộc Hội CTTETTVN, là đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ.

          Hiện nay, Trung tâm nuôi dưỡng bán trú tại đơn vị 18 trẻ, số trẻ can thiệp theo giờ là 14 trẻ, 16 trẻ được dạy chữ. Hầu hết giáo viên của Trung tâm đã được tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, còn lại một số giáo viên đã được tạo điều kiện về mặt thời gian để nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo dài hạn của các trường đại học và cam đẳng. Ngoài ra, công ty tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ từ thiện, các  buổi hội thảo, diễn đàn và các hoạt động khác nhằm thu hút sự chú ý và ủng hộ từ thiện của nhân dân, các nhà tài trợ; Tổ chức chương trình ở Thanh Hóa, Hà Nội… để hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và những phương pháp can thiệp cho phụ huynh và giáo viên như Pecs, ABA/VB, giúp phụ huynh và giáo viên có sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau giúp trẻ có sự phát triển tốt hơn. Mỗi tháng 2 buổi Nhà cứu trợ tổ chức nói chuyện chuyên ffeef, hội nghị, hội thảo và các buổi hội thảo định hướng nhằm phát triển và giải giải pháp thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

          Về hoạt động chuyên môn, Nhà cứu trợ thiết kế kế hoạch giáo dục với khả năng và nhu cầu của từng trẻ, tổ chức môi trương giáo dục đảm bảo yêu cầu, quản lý kế hoạch giảng dạy, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý sinh hoạt chuyên môn, theo dõi chỉ đạo việc hoàn thiện các hồ sơ sổ sách chuyên môn nghiệp vụ. Theo dõi chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên.

          Mặc dù Nhà cứu trợ vẫn phải đi thuê địa điểm để làm chỗ học cho trẻ nhưng cũng luôn cố gắng xây dựng được một địa điểm riêng rộng rãi hơn cho trẻ học tập và can thiệp trong tương lai. Trong những tháng còn lại của năm 2016, Nhà cứu trợ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục các hoạt động chăm sóc giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật trí tuệ một cách khoa học và hiệu quả. Phân tích, đánh giá hiệu quả giáo dục cho trẻ và điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với mức độ phát triển của trẻ. Tư vấn, tuyền truyền, phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

                                                          PV

         

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *