Ông Ngô Sách Thực – Chủ tịch Hội Cứu trợ TETT Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong Hội nghị Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, chiều 24/1, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung đề ra. Tại Hội nghị, thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 

       Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận những ý kiến trí tuệ tâm huyết, xác đáng của các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam đã góp phần xây dựng một hệ thống văn kiện và đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X tốt hơn, chất lượng cao hơn để MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt hơn sứ mệnh cao cả của mình.

      Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận các ý kiến; đồng thời khẳng định Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban sửa đổi Điều lệ sẽ phân tích đánh giá kỹ có căn cứ để đề xuất với Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch xem xét và trình ra UBTƯ MTTQ Việt Nam quyết định theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam.

    Đối với tiêu đề của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định tinh thần chung xây dựng tiêu đề báo cáo theo hướng nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

     Cùng với đó trong báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ cần bổ sung và đánh giá sâu hơn về công tác MTTQ tham gia phòng chống đại dịch Covid-19; kết quả triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên…

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng Cờ thi đua cho các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam

       Về các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh sẽ có một chương trình hành động hướng tới xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc để qua đó phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân, lấy sức dân để chăm lo công việc của dân.

        Về Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng cần mở rộng Ủy ban, Đoàn Chủ tịch với số lượng phù hợp để đảm bảo đúng tinh thần các chủ trương, nghị quyết của Đảng và yêu cầu mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành chu đáo, đảm bảo đúng quy định, có số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý; coi trọng chất lượng, tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện, thực sự là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng  trao tặng Cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố

       Cùng với đó, việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam phải theo nguyên tắc tiếp tục cập nhật những quy định mới, việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam cần đảm bảo phù hợp các quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới…

      Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh  trao tặng Cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố 

       Tại Hội nghị, thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy  trao tặng Cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố  

     Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho 18 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố; 5 tổ chức thành viên; tặng thưởng Bằng khen cho 33 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố; 15 tổ chức thành viên; tặng Bằng khen cho 581 tập thể và 245 cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *