Pháp luật

Hướng dẫn Nghị định 55/1999

Hướng dẫn Nghị định 55/1999

Số văn bản: 13/2000/TT-BLĐTBXH.
Nội dung tóm lược:
Hướng dẫn chi tiết các quy định tại Nghị định 55/1999/NĐ-CP về:
– Chế độ trợ cấp xã hội cho người tàn tật
– Các chính sách trợ giúp trong khám chữa bệnh, học tập…

Hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với cơ sở Sản xuất kinh doanh dành riêng cho Người tàn tật

Hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với cơ sở Sản xuất kinh doanh dành riêng cho Người tàn tật

Số văn bản: 28/2009/TT-BTTTT.
Nội dung tóm lược:
Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung:
– Các loại thuế được miễn: thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp.
– Thủ tục và thẩm quyền giải quyết miễn thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người tàn tật…

Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin & truyền thông

Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin & truyền thông

Số văn bản: 28/2009/TT-BTTTT
Nội dung tóm lược:
Thông tư bao gồm các nội dung:
– Danh mục tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin & truyền thông.
– Quy định đối với Đài truyền hình, trang thông tin điện tử trong việc có chương trình, công nghệ hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp cận nội dung thông tin.

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 145/HĐBT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 145/HĐBT

Số văn bản: 01/TTLB
Nội dung tóm lược: Bao gồm các nội dung chi tiết để thực hiện Quyết định 145/HĐBT về người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ tàn tật, trẻ mồ côi Việt Nam, cụ thể:
– Phạm vi áp dụng
– Hồ sơ, thủ tục xin nhận con nuôi.