THÀNH LẬP CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT VIỆT NAM

1-     Ban công tác chuyên môn:

Phân ban công tác Y tế:

Ông Nguyễn Xuân Lãng

Ông Lê Đức Tố

Ông Nguyễn Minh Long

Ông Trần Hải

Ông Nguyễn Trọng Hiên

Ông Nguyễn Huy Quảng

Phân ban công tác giáo dục, hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ:

Bà Đỗ Thúy Lan

Bà Nguyễn Nữ Tâm An

Bà Dương Thanh Vân

Bà Lương Thị Thu Hà

Ông Nguyễn Hữu Lũy

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Phân ban công tác hướng nghiệp dạy nghề:

Bà Trần Thị Minh Phương

Ông Phạm Hữu Quỳ

Ông Nguyễn Quốc Văn

 

2-     Ban công tác kinh tế – tài chính – hậu cần:

Bà Phùng Tuyết Nhung

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Ông Đỗ Ngọc Núi

Ông Nguyễn Trung Nghĩa

Ông Chu Thành Ngọc

Ông Nguyễn Bác Dụng

Ông Nguyễn Đức Hoán

Đại đức Thích Thiện  Minh

Bà Mai Thị Hạnh

 

3-     Ban công tác tuyên truyền, báo chí, vận động tài trợ:

Ông Lưu Văn Hân

Ông Nguyễn Quang Du

Bà Phan Thị Việt Thu

Ông Vũ Đăng Minh

Ông Trần Hải

Ông Vũ Dương Châu

Bà Lương Thị Thu Hà

 

4-     Ban công tác tổ chức:

Ông Nguyễn Văn Chí

Ông Nguyễn Bá Duyệt

Ông Nguyễn Xuân Lãng

Ông Nguyễn Bác Dụng

Ông Vũ Dương Châu

Ông Vũ Đăng Minh

Ông Nguyễn Đức Hoán

(Ban hành kèm theo nghị quyết hội nghị khóa V)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *